Základní ScioŠkola Frýdek-Místek

Aktuálně přijímáme děti do IV

ScioŠkola Frýdek-Místek

vznikla 4.9.2017 jako komunitní ScioNeŠkola. Od 1.9.2019 získala zápis do rejstříku školu a funguje jako oficiální škola. V červnu 2020 prošla poprvé kontrolou České školní inspekce. Aktuálně ji navštěvuje přes 100 dětí.

Volná místa 2022/23

Máme až 20 míst pro děti v individuálním vzdělávání. Čeká některé z nich na Vaše dítě? Stačí nás kontaktovat na frydek@scioskola.cz.
Místa pro děti pro prezenční výuku nemáme. Škola je naplněna. Máte-li zájem, můžeme Vaše dítě zapsat do seznamu zájemců a kontaktovat Vás, pokud se místo uvolní.

Měsíční školné 5.100,- Kč

Platí se pouze 10 měsíců, tj. září až červen.
Zahrnuje školu i družinu a jednodenní mimoškolní akce.
Nezahrnuje stravu ani mimoškolní akce s přespáním (např. lyžák).

Nadační fond ScioŠkol

Zajištěné obědy

Děti se stravují v jídelně v budově školy, kde se vaří.
Cena oběda je 30 - 40 Kč dle věku dítěte.

 

Školní družina

Ráno od 7, odpoledne do 16 hodin.
Děti chodí ven, do tělocvičny, tvoří nebo si hrají dle svého. Průvodci v družině připravují pro děti různé aktivity - vaření, tvoření, deskovky, pohybové aktivity a další.

 

Věkově smíšené skupiny

Děti jsou organizovány ve 3 věkově smíšených skupinách, přičemž v rozdělování do skupin hraje velkou roli míra zvládnutí klíčových kompetencí. Pravidelně také zařazujeme Dny bez hranic, kdy jsou společně děti z celé školy napříč věkem.

Školní týden

Ve škole rozlišujeme předmětové dny, kdy se děti zabývají předměty Matematika, Komunikace a Angličtina, tématické dny, kdy si děti volí své měsíční téma a den pro autonomii, reflexi a plánování, kdy si děti volí samostatně své téma, na kterém pracují a zároveň reflektují minulý týden, uklízejí své třídy a plánují si svou práci na další týden.

Kde se učíme

Děti mají kromě svých domovských tříd k dispozici sportovní místnost zvanou parkourárna, hudebnu, dílnu, školní kuchyňku, knihovnu, družinu a "skleník". Pro tělocvik využíváme tělocvičnu a venkovní hřiště GSOŠ. Samozřejmostí jsou časté výpravy a exkurze mimo školu a také zveme návštěvy do školy.

Družina

V čase družiny děti chodí pravidelně ven, do tělocvičny nebo mají možnost vlastní volné činnosti. K dispozici mají parkourárnu, stolní tenis, stolní fotbal, klidovou zónu pro čtení, hernu, prostor pro tvoření a další.

Také jsou realizovány různé zájmové kroužky, například tvoření, NERF, escapist, meditace, in-line brusle a další. Řadu kroužků již vedou a organizují děti samy.

 

Naše škola byla podpořena z projektu Moravskoslezského kraje Dobrým klimatem k dobrým vztahům.

 

Naše škola byla podpořena grantovým programem O2 Chytrá škola.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Ve škole realizujeme individuální a skupinové hodiny doučování u žáků ohrožených školním neúspěchem i v důsledku pandemie Covid. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Harmonogram školního roku 2022/2023

Při změně programu budou rodiče informování prostřednictvím školního systému Edookit.

Pro děti i dospělé připravujeme další jednodenní a vícedenní akce jako jsou výlety, exkurze, zážitky a návštěvy v rámci měsíčních témat, kariérní exkurze, školy pro rodiče apod.

Datum

 

Co se děje

1. září   začátek školního roku v 8:30
6. – 9. září   adaptační pobyt na Palkovických hůrkách
27. září   ředitelské volno
28. září   státní svátek
12. října   třídní schůzky
21. října   den prevence I - fake news
financováno z projektu O2 Chytrá škola
26. - 28. října   státní svátek a podzimní prázdniny
17. - 18. listopadu   státní svátek a ředitelské volno
listopad   tripartity
prosinec   předvánoční setkání všech
22. prosince - 2. ledna   ředitelské volno a vánoční prázdniny
3. ledna   první vyučování po vánočních prázdninách
31. ledna    předávání pololetních vysvědčení
2. února   ředitelské volno (setkání všech scioškol)
3. února   pololetní prázdniny
6. - 12. února   jarní prázdniny
únor   třídní schůzky
5. - 10. března   výjezdový lyžák a zimní expedice (od 4. ročníku)
březen   tripartity
duben   zápisy do 1. třídy
6. - 10. dubna   velikonoční prázdniny
28. dubna   ředitelské volno
1. května   státní svátek
5. května   ředitelské volno
8. května   státní svátek
červen   letní expedice (od 3. ročníku)
červen   veselice na závěr školního roku
30. června   slavnostní ukončení školního roku
1. července - 3. září   letní prázdniny
Dokumenty ke stažení

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

ScioKompetence

Zpráva ČŠI

Školní vzdělávací program

Školní řád

Klasifikační řád

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2020/2021

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Darina Front

Darina Klimparová
ředitelka

darina.klimparova@scioskola.cz

tel.: 777 854 264

Martink

Martin Karásek
zástupce ředitelky

martin.karasek@scioskola.cz

tel.: 725 617 029

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Chcete, aby vaše dítě chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Kontaktujte nás a domluvíme vám schůzku s ředitelem nejbližší či vybrané školy.

Zápis do 1.třídy

Přestup během roku