Základní ScioŠkola Frýdek-Místek

Aktuálně přijímáme děti od 1. do 6. třídy.

ScioŠkola Frýdek-Místek

vznikla 4.9.2017 jako komunitní ScioNeŠkola. Od 1.9.2019 získala zápis do rejstříku školu a funguje jako oficiální škola. V červnu 2020 prošla poprvé kontrolou České školní inspekce. Aktuálně ji navštěvuje 65 dětí.

 

 

Volná místa 2020/21

Máme poslední 3 místa pro letošní prvňáčky a také místo pro děti již školou povinné v každém ročníku. Čeká některé z nich na vaše dítě? Stačí nás kontaktovat na fm@scioskola.cz.

Měsíční školné 4.900 Kč

Platí se pouze 10 měsíců, tj. září až červen.
Zahrnuje školu i družinu a jednodenní mimoškolní akce.
Nezahrnuje stravu ani mimoškolní akce s přespáním (např. lyžák).

Nadační fond ScioŠkol

Zajištěné obědy

Děti se stravují v jídelně v budově školy, kde se vaří.
Cena oběda je 27 - 32 Kč dle věku dítěte.

 

Školní družina

Ráno od 7, odpoledne do 16 hodin.
Děti chodí ven, do tělocvičny, tvoří nebo si hrají dle svého.
Máme různé kroužky, některé vedou samy děti.

 

Věkově smíšené skupiny

Děti jsou organizovány ve 3 věkově smíšených skupinách, přičemž v rozdělování do skupin hraje velkou roli míra zvládnutí klíčových kompetencí. Pravidelně také zařazujeme Dny bez hranic, kdy jsou společně děti z celé školy napříč věkem.

Školní týden

Ve škole rozlišujeme předmětové dny, kdy se děti zabývají předměty Matematika, Komunikace a Angličtina, tématické dny, kdy si děti volí své měsíční téma a den pro autonomii, reflexi a plánování, kdy si děti volí samostatně své téma, na kterém pracují a zároveň reflektují minulý týden, uklízejí své třídy a plánují si svou práci na další týden.

Kde se učíme

Děti mají kromě svých domovských tříd k dispozici sportovní místnost zvanou parkourárna, hudebnu, dílnu, školní kuchyňku, knihovnu, družinu a "skleník". Pro tělocvik využíváme tělocvičnu a venkovní hřiště GSOŠ. Samozřejmostí jsou časté výpravy a exkurze mimo školu a také zveme návštěvy do školy.

Družina

V čase družiny děti chodí pravidelně ven, do tělocvičny nebo mají možnost vlastní volné činnosti. K dispozici mají parkourárnu, stolní tenis, stolní fotbal, klidovou zónu pro čtení, hernu, prostor pro tvoření a další.

Také jsou realizovány různé zájmové kroužky, například tvoření, NERF, escapist, meditace, in-line brusle a další. Řadu kroužků již vedou a organizují děti samy.

Naše škola byla podpořena grantovým programem O2 Chytrá škola.

Harmonogram školního roku 2020/2021

Při změně programu budou rodiče informování prostřednictvím školního systému Edookit.

Datum

 

Co se děje

26. srpen   třídní schůzky pro rodiče nových dětí v 15 hodin
1. září   začátek školního roku v 8:30
8. – 11. září   adaptační pobyt v Pstruží
28. září   státní svátek
5. - 9. října   škola v přírodě na Horní Bečvě
20. října   den digitální gramotnosti 1 – Prototýpci z grantu O2 Chytrá škola
26. - 17. října   třídní schůzky online
26. - 30. října   COVID prázdniny, státní svátek a podzimní prázdniny
17. listopadu   státní svátek
24. listopadu   den digitální gramotnosti 2 – Prototýpci z grantu O2 Chytrá škola
listopad   tripartity
21. prosince - 3. ledna   ředitelské volno a vánoční prázdniny
4. ledna   první vyučování po vánočních prázdninách
19. ledna   den digitální gramotnosti 3 – Jan Kršňák z grantu O2 Chytrá škola
28. ledna    předávání pololetních vysvědčení
29. ledna   pololetní prázdniny
únor   výjezdový lyžák a zimní expedice
únor   2. ročník setkání inspirativních škol
únor   třídní schůzky
1. - 7. března   jarní prázdniny
březen   tripartity
19. březen   ředitelské volno (setkání všech scioškol)
23. březen   den digitální gramotnosti 4 – Replug.me z grantu O2 Chytrá škola
1. - 5. dubna   velikonoční prázdniny
duben   zápisy do 1. třídy
duben   výlet do Vídně pro 2. stupeň
květen   1x ředitelské volno v květnu (bude upřesněno)
11. květen   den digitální gramotnosti 5 – Prototýpci z grantu O2 Chytrá škola
květen   dětský slet všech Scioškol (ScioKotva)
červen   výlet na kole
červen   puťák
červen   veselice na závěr školního roku
30. června   slavnostní ukončení školního roku
1. července - 31. srpna   letní prázdniny
Dokumenty ke stažení

Hodnoty a pedagogické zásady ScioŠkol

ScioKompetence

Zpráva ČŠI

Školní vzdělávací program

Školní řád

Klasifikační řád

Výroční zpráva 2019/2020

Zeptejte se na to, co vás zajímá

Darina Front

Darina Klimparová
ředitelka

darina.klimparova@scioskola.cz

tel.: 777 854 264

Martin Front

Martin Pietraszek
zástupce ředitelky

martin.pietraszek@scioskola.cz

tel.: 725 449 107

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Chcete, aby vaše dítě chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Kontaktujte nás a domluvíme vám schůzku s ředitelem nejbližší či vybrané školy.

Zápis do 1.třídy

Přestup během roku