Scioškola zlepšuje klima školy pomocí dotace MSK

Školské poradenské pracoviště Scioškoly ve Frýdku-Místku se na rok 2021/22 rozhodlo v rámci preventivního programu spolupracovat s Moravskoslezským krajem.

21. 10. 2021| Martin Karásek
Děti A Virtuální Svět 2

Školské poradenské pracoviště Scioškoly ve Frýdku-Místku se na rok 2021/22 rozhodlo v rámci preventivního programu spolupracovat s Moravskoslezským krajem, který letos poskytuje dotaci na aktivity vedoucí k prevenci rizikového chování, a zorganizovalo program zvaný Dobrým klimatem k dobrým vztahům.

Škola v souladu s podmínkami dotace připravila sérii besed (tzv. Preventivní dny) zaměřenou na nejrůznější oblasti sociálních rizik, přičemž většina aktivit je rovněž založena na rozvíjení tzv. Sciokompetencí žáků dle platného ŠVP školy. Hned 26. října se například koná beseda spolku Nebuď oběť zaměřená na netolismus a rizikové chování na internetu, přičemž v odpoledních hodinách toto téma nabídnou organizátoři i zájemcům z řad rodičů. V průběhu školního roku pak čeká žáky i rodiče řada dalších témat – užívání návykových látek, xenofobie, duševní zdraví a další. V rámci duševní hygieny je připravena série lekcí zvaná Setkání s relaxací a součástí preventivního programu je i adaptační kurz a zimní expedice. „Těším se zejména na spolupráci se zkušenými a profesionálními lektory, kteří nás mohou inspirovat i pro naši vlastní sociální práci,“ říká Filip Šimeček, který má ve frýdeckomístecké Scioškole na starost metodiku prevence.

Veškeré bližší informace budou průběžně doplňovány na webových stránkách či facebooku školy.

kontaktní osoba: Mgr. Filip Šimeček (filip.simecek@scioskola.cz) 728 756 390