Pozvánka pro rodiče předškoláků

Jste rodič předškoláka? Přijďte si s námi v úterý 23. 1. 2024 popovídat a podívat se, jak to u nás vypadá. Dozvíte se, jak se dá škola dělat jinak. Tak, aby do ní děti chodily rády.

23. 1. 2024| Darina Klimparová
Facebook Událost (1)

Jste rodič předškoláka?

Přijďte si s námi o naší škole popovídat

23. ledna od 16:00

a prohlédnout si naši školu zblízka

Facebook Událost

 

Povídat si s vámi budou

🟦 Darina Klimparová a Martin Karásek (vedou školu)

 

Kdy a kde

středa 23. 1. 2024 od 16:O0

Cihelní 410, Frýdek-Místek🟨 fungujeme již 6. rokem
🟨 školu tvoříme spolu s dětmi
🟨 v dětech hledáme to nejlepší a v tom je podporujeme
🟨 rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟨 respektujeme se navzájem a dodržujeme pravidla
🟨 pracujeme ve věkově smíšených skupinách 
🟨 všichni neděláme všechno, respektujeme odlišnosti

Spolu s dětmi chceme tvořit školu, která připravuje na výzvy v 21. století. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili dobře.

 

Co děláme jinak?

🟦 Rozvíjíme dovednosti pro budoucnost
🟦 Poznáváme přirozeně napříč předměty
🟦 Podporujeme vnitřní motivaci
🟦 Dáváme si zpětnou vazbu místo známek
🟦 Chybu vnímáme jako příležitost
🟦 Respektujeme individualitu dětí
🟦 Vytváříme bezpečné a neformální prostředí

 


Po celé ČR je již 17 ScioŠkol, více o nich na

www.scioskoly.cz