Život ve škole

Vzděláváme děti pro život v polovině 21.století a jsme dětem průvodci na cestě vzdělávání. Podporujeme je v rolích tvůrců svého života a pomáháme jim objevovat a rozvíjet jejich talenty.

Zakládáme si na respektujícím přístupu k dětem i k dospělým, dáváme dětem tak velkou svobodu, jak velkou mohou unést zodpovědnost, dbáme na dodržování společně nastavených pravidel a také experimentujeme.

Vyvažujeme znalosti s měkkými dovednostmi, individuální práci s týmovou prací, práci ve věkově homogennějších skupinách s prací napříč věkovými skupinami. Využíváme nejrůznější výukové metody od hodin vedených průvodcem až po plně autonomní práci dětí, klasickou frontální výuku u nás nehledejte. 

Děti jsou organizovány ve 3 věkově smíšených skupinách, přičemž v rozdělování do skupin hraje velkou roli míra zvládnutí klíčových kompetencí. Pravidelně také zařazujeme Dny bez hranic, kdy jsou společně děti z celé školy napříč věkem.

Ve škole rozlišujeme předmětové dny (pondělí, úterý), kdy se děti zabývají předměty Matematika, Komunikace a Angličtina, tématické dny (středa, čtvrtek), kdy si děti volí své měsíční téma a den pro autonomii, reflexi a plánování (pátek), kdy si děti volí samostatně své téma, na kterém pracují a zároveň reflektují minulý týden, uklízejí své třídy a plánují si svou práci na další týden.

Děti mají kromě svých domovských tříd k dispozici sportovní místnost zvanou parkourána, hudebnu, dílnu, školní kuchyňku, knihovnu, družinu a skleník. Pro tělocvik využíváme tělocvičnu a venkovní hřiště GSOŠ. Samozřejmostí jsou časté výpravy a exkurze mimo školu a také návštěvy do školy.

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/2020 naleznete zde.

Beseda Technologie ve škole, technologie doma

Srdečně Vás zveme na besedu na téma Technologie ve škole, technologie doma se zakladatelkou projektu Prototýpci Veronikou Šancovou z Brna.
Tato beseda je součástí projektu 5 dnů digitáln..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek