Život v NeŠkole

Děti navštěvující ScioNeškolu jsou zapsány na domovské škole k individuálnímu vzdělání, jinak ale naše vzdělávání probíhá jako na jakékoli jiné ScioŠkole podle hodnot a pedagogických principů ScioŠkol.

Naše učení probíhá ve 4-týdenních tématických celcích, která jsou klíčová pro dané období a zabýváme se jimi nejen v Galaktice, ale i ostatních předmětech a plánujeme související akce mimo školu nebo zveme návštěvy do školy.

Děti jsou organizovány ve 3 věkově smíšených skupinách, kde mají své domovské průvodce. Minimálně jeden celý den v týdnu, v čase družiny, v případě exkurzí apod jsou společně děti z celé školy napříč věkem.

Od září 2018 existují tyto věkové skupiny:

  • Smrk (1.-2. ročník) – Kamila, Lucie S.
  • Travný (3.-4. ročník) – Šárka
  • Ostrý (5. – 8. ročník) – Martin

V našem rozvrhu najdete tyto hlavní předměty:

  • Trivium (1.-2. ročník) – náplní je zejména čtení, psaní, komunikace a počítání
  • Český jazyk (3. a vyšší ročník) – využíváme metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zabýváme se komunikačními dovednostmi, prezentací, tvůrčím psaním, čtením s porozuměním i gramatikou
  • Matematika (3. a vyšší ročník) – kombinujeme Hejného metodu s klasickou matematikou, využíváme i montessori pomůcky
  • Angličtina – v angličtině dbáme na rozvoj 4 hlavních dovedností: speaking, listening, reading a writing
  • Galaktika – svět v souvislostech, který propojuje všechny předměty z klasické školy, ale i mnoho další v souvislostech. Držíme se zde tématického celku a děti se dle vlastního zájmu a možností a schopností mohou zvolit svůj směr a projekt.
  • Škola v lese – jeden den v týdnu tráví děti mimo školu většinou někde v přírodě napříč školou, pobyt venku má výukovou část, část na volnou hru dětí a rozvoj sociálních dovedností.
  • a další jako např. 2. jazyk, Science, Tvoření, Hry apod.

Jsme dětem průvodci na jejich cestě vzdělávání. Využíváme nejrůznější výukové metody od hodin vedených průvodcem až po autonomní práci dětí, klasickou frontální výuku u nás nehledejte.  Zakládáme si na respektujícím přístupu k dětem i k dospělým,  dáváme dětem tak velkou svobodu, jak velkou mohou unést zodpovědnost a dbáme na dodržování společně nastavených pravidel a experimentujeme. Vyvažujeme znalosti s měkkými dovednostmi, individuální práci s týmovou prací, práci ve věkově homogennějších skupinách s prací napříč věkovými skupinami.

Děti mají kromě svých domovských tříd k dispozici sportovní místnost zvanou parkourána, hudebnu, dílnu, školní kuchyňku, knihovnu, družinu a skleník. Pro tělocvik využíváme tělocvičnu a venkovní hřiště GSOŠ.

2x za rok mají děti oficiální přezkoušení, kterého se mohou účastnit i rodiče.

ScioNeškola končí

Vážení přátelé, dnešním dnem končí svou působnost frýdecká ScioNeškola a v září pokračujeme už jako ScioŠkola Frýdek-Místek.
Loučíme se s vámi pozdravem, přáním krásného..

Kontakt

https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp