Život v družině

Školní družina je v provozu v časech 7-8:30 a 12:15-16:00.

V čase družiny jsou realizovány různé zájmové kroužky, například vaření, šachy, kytara, escapist, tvoření a další. Řadu kroužků již vedou a organizují děti samy. Pro školní rok 2018/2019 budeme otevírat kroužky od října na základě našich možností a zájmů dětí.

Kromě kroužků děti chodí pravidelně ven, do tělocvičny nebo mají možnost vlastní volné činnosti. K dispozici mají parkourárnu, stolní tenis, stolní fotbal, klidovou zónu pro čtení, hernu, prostor pro tvoření a další.

 

 

Úvodní přednášky ke kurzu Výchova bez poražených

Zveme vás na 2 úvodní přednášky ke kurzu Výchova bez poražených vedených lektorem Honzou Kumstátem. Úvodní přednášky jsou zdarma. V případě zájmu otevřeme i kurz. Lze se zúčastn..

Kontakt

https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp