Úřední deska

Oznámení o konání voleb do školské rady

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., § 167, odst. (2) a (4) vyhlašuji volby do školské rady zřizované při ScioŠkole.

1. Základní informace
Školská rada je tříčlenná. Třetinu členů školské rady jmenuje ředitel školy, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. 

2. Výzva k návrhu kandidátů
Do 11.9.2019 lze na e-mailovou adresu fm@scioskola.cz návrhy na kandidáty pro volby do školské rady. Návrh kandidáta musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalý pobyt kandidáta.
Jediným stávajícím kandidátem voleným zákonnými zástupci nezletilých žáků je pan Adam Milata.

3. Způsob volby
Členy školské rady volí oprávněné osoby (zákonní zástupci žáků) a pedagogové tajným hlasováním prostřednictvím elektronického volebního systému.
Na základě výsledků hlasování stanoví komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách.

4. Datum konání
a) pedagogičtí pracovníci
datum:  17.9. 2019
hodina:  12.00-13.00 hod.

b) zákonní zástupci nezletilých žáků
datum: 17.9. – 19.9. 2019 

Ve Frýdku-Místku dne 2.9.2019

Darina Klimparová
ředitelka školy

První den ve škole

2. 9.2019 jsme poprvé otevřely své brány jako opravdová škola. Seznamovací hry a uvítací aktivity vykouzlily na tvářích našich dětí plno úsměvů. A jaký první školní den měli v..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek