Zápis 2020/21

Pro školní rok 2020/2021 bude do prvního ročníku ScioŠkoly přijato 20 dětí. 

Povinným kritériem pro přijetí je soulad rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol.

Zde můžete vyplnit předběžnou přihlášku.

Zápis do ScioŠkoly – podání závazné přihlášky:

Pro zařazení dítěte k zápisu je nutné doručit do 10. dubna závaznou přihlášku. Na základě vyplnění předběžné přihlášky vám její formulář zašleme předvyplněný emailem i s instrukcemi pro její odevzdání. Její formulář lze rovněž vyzvednout osobně ve škole. Později doručené přihlášky bude možné zohlednit pouze v případě nenaplnění kapacity. 

Uchazeči budou 13. dubna seřazeni dle následujících kritérií a v případě souladu rodičů s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol budou postupně přijímáni do naplnění kapacity školy:

  • uchazeči se sourozencem na stejné ScioŠkole, dále
  • uchazeči se sourozencem, který se vzdělává na jiné ScioŠkole, nebo který je absolventem ScioŠkoly, dále
  • ostatní uchazeči.

Splnění povinného kritéria soulad s hodnotami a pedagogickými zásadami ScioŠkol bude posouzeno v rámci osobního pohovoru se zákonnými zástupci a dítětem v termínu stanoveném ředitelem školy.

V případě, že dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce v době od 1. do 30. dubna 2020 požádat ředitele školy o odklad povinné školní docházky.

Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

Beseda Technologie ve škole, technologie doma

Srdečně Vás zveme na besedu na téma Technologie ve škole, technologie doma se zakladatelkou projektu Prototýpci Veronikou Šancovou z Brna.
Tato beseda je součástí projektu 5 dnů digitáln..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek