Přestup

Stále přijímáme děti do naší ScioŠkoly do všech ročníků od 1. do 7. třídy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu darina.klimparova@scioskola.cz.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Školné činí 4.900 Kč měsíčně, tedy 49 tisíc korun ročně. Sourozencům poskytujeme sourozenecké slevy. V ceně školného je započítána účast dětí ve školní družině, exkurze, výlety, knihy, strava je hrazena samostatně.

Podívejte se na odpovědi Ondřeje Šteffla na nejčastější otázky týkající se ScioŠkol zde.

Beseda Technologie ve škole, technologie doma

Srdečně Vás zveme na besedu na téma Technologie ve škole, technologie doma se zakladatelkou projektu Prototýpci Veronikou Šancovou z Brna.
Tato beseda je součástí projektu 5 dnů digitáln..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek