Jak přestoupit

Stále přijímáme děti do naší ScioŠkoly do všech ročníků od 1. do 7. třídy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na emailu darina.klimparova@scioskola.cz.

Změnit školu je možné kdykoliv během školního roku i o prázdninách

Změna pro rodiče nevyžaduje prakticky žádnou administrativu. Přestup z jedné základní školy na jinou upravuje zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon v platném znění, konkrétně paragraf 49. O přestupu žáka rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce. Pokud je žák přijat, informuje o této skutečnosti ředitele školy, z níž žák přestupuje. Základní škola musí vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Školné činí 4.900 Kč měsíčně, tedy 49 tisíc korun ročně. Sourozencům poskytujeme sourozenecké slevy. V ceně školného je započítána účast dětí ve školní družině, exkurze, výlety, knihy, strava je hrazena samostatně.

Podívejte se na odpovědi Ondřeje Šteffla na nejčastější otázky týkající se ScioŠkol zde.

Street-art a sametová revoluce

V rámci tématu “Umění hrou” se naše děti účastnily street-artové akce k 30.výročí Sametové revoluce a vytvořily nádherné písmeno E ve sloganu “Svoboda, ta je k nezaplacení”. Děkuj..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek