Zápis dětí do 1.ročníku 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato do prvního ročníku ScioŠkoly 14 dětí.

Předběžná elektronická přihláška:

Elektronickou přihlášku je možné vyplnit zde. Každý, kdo vyplní tuto předběžnou elektronickou přihlášku, obdrží emailem do 1. 4. 2019 vyplněný formulář přihlášky se všemi náležitostmi přihlášky k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Tento vyplněný formulář přihlášky opatří zákonný zástupce podpisem a doručí ScioŠkole jedním z níže uvedených způsobů.

Zpracování elektronických předběžných přihlášek bude ukončeno 31. 3. 2019, poté zde bude k dispozici formulář přihlášky, který vyplníte ručně.

Formální část zápisu – přijetí přihlášek (zahájení přijímacího řízení):

Přihlášky budou přijímány od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 16 hod, a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově ScioŠkoly.

Podrobná kriteria pro přijímání dětí do ScioŠkoly Frýdek-Místek jsou zde.

Upozornění: Školou zapsanou v rejstříku budeme až od 1.9.2019. V letošním roce ještě zápisem u nás rodiče bohužel nesplní svou povinnost zapsat své dítě k povinné školní docházce. Je proto potřeba, abyste se se svým dítětem zúčastnili zápisu na spádovou nebo nějakou jinou základní školu, která ve školském rejstříku zapsaná je již nyní. Bude-li vaše dítě přijaté ke školní docházce na naší škole, vystavíme vám rozhodnutí o přijetí mimo správní řízení. Rozhodnutí o přijetí ve správním řízení můžeme vystavit až k 1.9.2019 a školu, na které bude dítě prozatím zapsané, budeme informovat o skutečnosti, že dítě k nám k 1.9.2019 přestupuje.

 

Hledáme nové průvodce

Rosteme a hledáme nové průvodce pro nový školní rok. Prosím sdílejte a šiřte, ať se k nám dostane ten pravý/pravá .

1url.cz/@pruvodceFM

1url.cz/@prvostupnarFM

Kontakt

https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp