Školné

Školné činí 4.900 Kč měsíčně, tedy 49 tisíc korun ročně.

Sourozencům poskytujeme sourozenecké slevy.

V ceně školného je započítána účast dětí ve školním klubu, exkurze, výlety apod. Strava je hrazena samostatně.

Beseda Technologie ve škole, technologie doma

Srdečně Vás zveme na besedu na téma Technologie ve škole, technologie doma se zakladatelkou projektu Prototýpci Veronikou Šancovou z Brna.
Tato beseda je součástí projektu 5 dnů digitáln..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek