Zpravodaj ScioPolis

ScioŠkoly přibývají a ScioPolis se zvětšuje, a tak je toho stále víc, co je potřeba sdílet, o čem vědět, o čem mluvit nebo alespoň psát. Proto jsme se rozhodli vydávat Zpravodaj ScioPolis.

Aktuální číslo Zpravodaje ScioPolis najdete zde:

Starší čísla jsou zde:

1. vydání

0. vydání

 

Hledáme nové průvodce

Rosteme a hledáme nové průvodce pro nový školní rok. Prosím sdílejte a šiřte, ať se k nám dostane ten pravý/pravá .

1url.cz/@pruvodceFM

1url.cz/@prvostupnarFM

Kontakt

https://www.scio.cz/scioskoly/osobni-udaje.asp