Náš tým

Darina

ředitelka

Mám 2 krásné děti, které jsou tím, co mě přivedlo po 10 letech v bankovnictví k otázkám výchovy a školství. Mým cílem je, aby naše děti uměly obstát v reálném životě a našly v něm své místo. Chtěla bych přispět k tomu, aby naše děti byly aktivní, přemýšlely, komunikovaly, argumentovaly, vyjednávaly, spolupracovaly a uměly věci dotahovat do konce. Chtěla bych spolu s nimi, průvodci a Vámi rodiči budovat malou přátelskou školu, kde budeme rozvíjet sociální dovednosti dětí a podporovat jejich citlivost vůči sobě navzájem, přírodě, lidem a svému okolí.

Mám ráda vše, co je spojené s vodou a přírodou – koupání, lyže, potápění, jachting, kempování, turistiku, kolo, jógu – a hlavně příjemné lidi.

Kontakt: darina.klimparova@scioskola.cz

Martin

zástupce

Do ScioŠkoly mě přivedla má velká nespokojenost se současným stavem (nejen) vzdělávání (byť je trvale měněn:-). A musím se přiznat, že jsem v projektu ScioŠkol rád, protože se jedná o funkční, hodnotově orientované společenství, ve kterém jsou rozdíly mezi lidmi respektovány a vzájemným pojítkem je vize, která přesahuje schopnosti jedince.

Jsem původní profesí farmaceut, a proto je mé ústřední téma zdraví. Posledních deset let jsem dělal vše pro to, aby se k lidem dostaly včas ty správné léky; v následné etapě bych raději udělal něco pro to, aby jich lidé potřebovali mnohém méně, než je tomu v současné době. S dětmi se budu věnovat přírodním vědám, vztahům a emocím a přidám vše, co jsem se naučil v mé oblíbené zážitkové pedagogice.

Mám 4 děti, a jsem tak dennodenním pozorovatelem toho, jak může proces vzdělávání  probíhat, když je mu ponechána náležitá svoboda.

Kontakt: martin.pietraszek@scioskola.cz

Veronika

průvodkyně

Jsem nadšenou průvodkyní tří vlastních dětí. Při jejich výchově jsem se naučila trpělivosti, životnímu nadhledu a empatii. Chci dělat věci, které dávají smysl a vést děti cestou za poznáním. Vystudovala jsem učitelství 1. stupně ZŠ a stala se učitelkou. Měla jsem to štěstí, že jsem vždy začínala u těch nejmenších a s nimi získávala ty nejcennější zkušenosti. Pohled na děti – jejich radost, fantazii, zvídavost, přirozenost a touhu se o vše podělit ze mne neudělala učitele v tom pravém slova smyslu. Začala jsem studovat Montessori pedagogiku, lesní a intuitivní pedagogiku, hledat nové směry a přístupy ve vzdělávání. Tato touha objevovat a zkoumat mne dovedla až do Scioškoly.

Ve škole chci navázat na své zkušenosti a zajistit dětem láskyplný a respektující přístup, podporovat jejich jedinečnost a to vše propojit s přírodou a vesmírem.

Mám ráda život, vůni lesa, šumění větru a pohled na vodní hladinu, ruční práce, pečení a vaření, divadlo a improvizaci, jízdu na kole a sporty všeho druhu, indiánskou hudbu a bubnování, relaxaci a jógu.

Kontakt: veronika.pupalova@scioskola.cz

 

Zuzana, the Ginger

english guide

I am a mother of 3 amazing girls and have seen what a typical educational system “can do” for them. I love the idea the Scio schools represent. People at Scio support and challenge children to use their brains and actually think about the information they receive, not just repeat what is written in the text books.

I have been speaking English ever since I remember and being married to an American forces me to continue speaking English every day till death do us apart :). I am very excited to be a part of the team at Scio school and be able to help them to develop children´s individuality, independence and creativity.

Our house is full of people and animals (dog, cats, fish, hamster) and is loud and crazy and that is how I love it! What else I love is gardening and anything I can I try to grow myself. I like to watch things grow and bloom. And I can´t forget another passion of my life which is books. I love reading and I read literally everything.

Contact: zuzana.jenkins@scioskola.cz

Zuzana, the Rainbow

english guide

I’m  the latest addition to Scio Ne/škola here in Frýdek – Místek. I have three beautiful children and I absolutely love to spend my life with them and guide them through this challenging world.

Me and my family we recently moved back to Czech Republic from England where we lived for thirteen years and our children went through english education system which is actualy very similar to Scio philosophy.                          I believe that everything happens for a reason and therefore, here I am, ready to pass my knowledge on to ours/yours children. I am so glad to be part of Scio  where the atmosphere is very relaxing and family like, where children are left to decide and act freely.

I am a passionate gardener. I love to cook and bake. Our family travel a lot, we do hiking and camping. Music is a must in our house and if my little twins leave me be for some time I sit down with a cup of nice coffee and read (but mostly I read to them).

Contact: zuzana.sladek@scioskola.cz

Lucie S.

průvodkyně

V systému vzdělávání se pohybuji většinu svého života. Pestré, ale většinou nepříliš pozitivní zkušenosti, které jsem posbírala během svého působení před i za katedrou mne dovedly až do naší “neškoly”.

Do školství mě přivedla má zvídavost a touha učit se novému a také nadšení a radost z možnosti pomáhat ostatním získávat nové zkušenosti a objevovat tak nové o světě kolem a především o sobě. Velkou motivací mi bylo rovněž odhodlání přispět k pozitivním změnám v českém vzdělávacím systému.

Vystudovala jsem učitelství výtvarné výchovy a během studií jsem si osvojila základy zážitkové pedagogiky a její principy dále využívala v době svého působení na základní škole a základní umělecké škole.

Výtvarné umění jsem si zvolila proto, že pro mne bylo vnímání světa skrze umění nejpřirozenější a výtvarná tvorba se stala mým stěžejním vyjadřovacím jazykem. Mám však blízko také k dalším kulturním odvětvím, k historii, antropologii i k přírodním vědám.

Vzdělávání vnímám jako rovnocenný, aktivní, otevřený a vzájemně obohacující vztah mezi všemi jeho účastníky, který může všem stranám přinášet uspokojení a inspiraci. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně a vést jej k přirozené zodpovědnosti, samostatnosti, tvořivosti, schopnosti empatie, kritického myšlení a konstruktivního dialogu.

Ráda se učím nové věci a vyhovuje mi myšlení mimo škatulky. V současné době se věnuji především studiu arteterapie, které bych se ráda v budoucnu věnovala více.

Vlastní děti zatím nemám a o to více si cením toho, že se mohu věnovat dětem ve škole.

Ve volném čase kromě návštěv výstav, koncertů a divadelních představení, ráda čtu (snad vše kromě návodů k použití), mám moc ráda pohyb a výlety všemi směry. Ráda tvořím, vařím a koketuji s výrobou domácí přírodní kosmetiky a jinou přírodní alchymií. Čas od času také vedu tvůrčí workshopy v rámci táborů, festivalů, aj.

Kontakt: lucie.samiec@scioskola.cz

Lucka K.

průvodkyně družinou

Jsem lektorkou  s výtvarným, hudebním a terapeutickým zaměřením. Po studiu pedagogiky s výtvarným zaměřením a kurzy mnoha lidových řemesel, s největším důrazem na keramickou tvorbu a macramé šperky s drahými kameny, které vytvářím dodnes, se má pozornost přenesla do škol a lesních školek. Zabývám se studiem tradiční čínské medicíny, kultury pracující s léčivou energií, zvukem a terapeutickou činností. Všechny své poznatky spojuji ve své praxi, s důrazem na láskyplnou, ale také spravedlivou a zdravými hranicemi orámovanou výchovu, s možností výtvarné, hudební a zdravotní činnosti.

kontakt: lucie.konvickova@scioskola.cz

Aktuality

Školní rok 2018/19 pokračujeme jako Neškola

Bohužel ani v letošním roce nám nebude vyhověno a náš projekt ScioŠkoly ve Frýdku-Místku pokračuje v následujícím školním roce jako Neškola. Děti jsou tak oficiálně zapsány v dom..

Kontakt

Mapa